Dienstverlening

Cornelissen Advocaten werd in 1981 opgericht en is gevestigd in het centrum van de gemeente Evergem bij Gent.

Het kantoor richt zich, als advies- en procespraktijk, op de juridische dienstverlening en bijstand aan ondernemingen, overheden en particulieren.

Het dienstenpakket beslaat een gevarieerd aantal rechtsgebieden.

Ingevolge de internationalisering van geschillen en contracten werd tevens zorg besteed aan de uitbouw van samenwerkingsverbanden met verschillende in het buitenland gevestigde advocatenkantoren.

Ieder aan het kantoor verbonden advocaat is vertrouwd met de algemene rechtspraktijk en heeft daarnaast één of meerdere bijzondere aandachtsgebieden of voorkeurmateries.

De advocaten kunnen cliënten bijstaan en vertegenwoordigen voor de Belgische rechtbanken en administratieve rechtscolleges, alsook voor de internationale gerechtshoven en de rechtsmachten van de lidstaten van de Europese Unie.

De werkzaamheden worden verricht tegen een vast bedrag of tegen uurtarief. Ten behoeve van ondernemingen kunnen eveneens bedrijfsjuridische diensten worden verleend tegen een vast bedrag per jaar.

Een goed persoonlijk contact en een slagvaardig optreden, maar ook een preventieve juridische zorg die er op gericht is conflictsituaties of procedures te voorkomen en duurzame oplossingen te vinden, vormen de doelstellingen van de dienstverlening.