Rechtsgebieden

Handels-en vennootschapsrecht

Handelsovereenkomsten en handelsdistributierecht (agentuur, verkoopconcessie, franchising …), incasso schuldvorderingen, handels- en marktpraktijken, mededingingsrecht, handelsonderzoek, aandeelhoudersbetwistingen, geschillen tussen bestuurders, nationale en internationale acquisities …

Goederenrecht

Eigendom, erfdienstbaarheden en andere onroerende zakelijke rechten, huur- en handelshuurovereenkomsten, Europees agrarisch recht (contractlandbouw – integratiestructuren), vastgoedrecht …

Vervoer - en transportrecht

Wegvervoer (CMR) …

Personen- en familierecht

Staat en bekwaamheid van personen, afstamming, huwelijks- en echtscheidingrecht, beëindiging (geregistreerd) partnerschap, gezinsmoeilijkheden, gezagskwesties …

Sociaal recht

Arbeidscontracten, ontslag, loonvorderingen …

Aannemings- en bouwrecht

Burgerlijke aansprakelijkheid – verkeersrecht – letselschade