Kantoor

Benaming Cornelissen Advocaten BV BVBA
Postadres Langerbrugsestraat 13-16A
B-9940 Evergem - België
Telefoon (+ 32) 09 253 04 60
Fax (+ 32) 09 253 98 38
Raadplegingen Uitsluitend volgens afspraak
Kantooruren Van 9u tot 12u en 14u tot 18u
Bezoekadres Langerbrugsestraat 13
Parkeergelegenheid Langerbrugsestraat 13 & 16A
KBO-nummer RPR GENT 866.378.759

Wettelijke informatie - dienstenwet

Cornelissen Advocaten is een burgerlijke vennootschap (bv) onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) naar Belgisch recht, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te B-9940 Evergem aan de Langerbrugsestraat 13.
De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0866378759.
De advocaten werkzaam binnen Cornelissen Advocaten zijn lid van de Orde van Advocaten bij de balie te Gent. De deontologische regels kunnen geraadpleegd worden op de website www.advocaat.be van de Orde van de Vlaamse Balies.
De manier waarop de kosten en het ereloon voor de geleverde prestaties begroot worden wordt toegelicht in de artikelen 4.1 t/m 4.11 van de rubriek “declaratie en betaling” in de algemene voorwaarden.
Sedert 1 januari 2014 zijn de prestaties van advocaten onderworpen aan een btw-tarief van 21%. De vennootschap is bij de btw-administratie ingeschreven onder het nummer BE0866378759.
De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd door de collectieve polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid door de Orde van de Vlaamse Balies ten voordele van de advocaten van deze Orde onderschreven bij de NV Amlin Europe, gevestigd te B-1210 Brussel aan de Koning Albert II laan 9. De verzekering biedt een waarborg van 1.250.000,00 euro per schadegeval.